Czy warto suplementować nukleotydy?

Jednym z ważniejszych organicznych związków chemicznych, które odgrywają ważną rolę w naszym organizmie są nukleotydy. Są one niezbędne do wielu procesów metabolicznych, w tym do syntezy kwasów nukleinowych, budowy błon …