Filtracja powietrza jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia właściwych parametrów zdrowotnych w budynku. Żeby uzyskać i  utrzymać dobrą jakość powietrza wymagane jest stosowanie i regularne wymienianie filtrów o wysokiej skuteczności. Filtry stosowane w centralach wentylacyjnych są klasyfikowane według systemu EUROVENT 4/9.

Właściwe filtry do central wentylacyjnych

filtry do centrali wentylacyjnejUrządzeniem rozpoczynającym ciągi wentylacyjne jest centrala, która ma pobrać powietrze z otoczenia i je skutecznie rozprowadzić. Centrale wentylacyjne są umieszczane w różnych miejscach i w zależności jaki jest stopień zanieczyszczenia środowiska należy dobrać odpowiedni filtr. Zwykle są to filtry powszechnie używane o klasie G4 w formie kieszeniowej, kompaktowej lub tłuszczowej. Oprócz wstępnego oczyszczenia powietrza mają one za zadanie ochronę urządzenia przed zassaniem szkodliwych zanieczyszczeń stałych mogących zniszczyć elementy mechaniczne centrali wentylacyjnej. Jasnym wydaje się fakt, że wraz rosnącym zanieczyszczeniem powietrza na wejściu do urządzenia muszą być stosowane filtry do centrali wentylacyjnej wyższej klasy oczyszczania. Centrale małe oraz duże pracują na tej samej zasadzie i używane są filtry tych samych klas. Obserwując propozycje producentów central łatwo dostrzeżemy, że niemal każdy z nich posiada własną linię odpowiednich filtrów. Powietrze pobrane z otoczenia jest tłoczone do kanałów wentylacyjnych gdzie umieszczone są dalsze filtry o różnych poziomach oczyszczania. Tutaj odbywa się ostateczny proces filtrowania zależny od potrzeb danego budynku.

Współczesne centrale wentylacyjne oraz filtry do nich to urządzenia bardzo nowoczesne. Aby mogły właściwie i wydajnie pracować konieczna jest wymiana filtrów na wejściu mniej więcej co trzy miesiące. Takie użytkowanie zapewni urządzeniu długą żywotność i oczekiwane parametry pracy oraz uzyskiwanego powietrza w lokalach.

Opublikowane przez: Daniel Grzanka